Fizetésforgalom

Fizetésforgalmának optimalizálásával biztosíthatja likviditását - különös tekintettel a külföldre irányuló fizetések esetén.

 

 • Gyors végrehajtási idő

 • Megfizethető és biztonságos nemzeti és nemzetközi transzferek
       
 • Egy kapcsolattartó személy minden tranzakcióhoz

 

Időpont egyeztetése

(SEPA Credit Transfer, SCT)

 

A SEPA átutalás egy standardizált fizetési mód belföldi és határon átnyúló euró átutalások teljesítésére a SEPA övezeten belül. A SEPA ővezetbe tartoznak az EU tagországai, valamint Svájc, Monaco, San Marino, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Andorra és Vatikán.

 

A SEPA átutalás előnyei:

 • átutalások egységes benyújtása Európa-szerte, függetlenül attól, hogy bel- vagy külföldről van-e szó,
 • az átutalási összeg nagysága nem esik összegkorlátozás alá,
 • költségmegtakarítás és biztonság a standardizált európai normáknak köszönhetően,
 • Európa-szerte alkalmazott azonos bankadatok a racionalizálás lehetőségét nyitják meg,
 • strukturált fizetési információk segítségével optimalizálható a számlaadatok feldolgozása.

 

SEPA megbízás beadására elektronikusan vagy papíralapon az adott országban használatos átutalási megbízás segítségével van lehetőség. Feltétele a címzett IBAN számlaszámának megadása, ill. elektronikus benyújtás esetén XML adatformátum használata.

 

SEPA átutalások az EU és EGK tagországokon belül a belföldi megbízási díjakon teljesülnek – kivételt képeznek a Svájcba, San Marinóba vagy Monacóba irányuló átutalások (lásd 260/2012. sz. EU rendeletet).

 

(SEPA Direct Debit, SDD, SDB)

 

A SEPA beszedés egy egységes, európai, a SEPA ővezeten belül (EU-tagországok, továbbá Svájc, Monaco, Izland, Liechtenstein, San Marino és Norvégia) alkalmazható, egységes formátumú és egységes jogszabályi kereteknek megfelelő, belföldi és határon átnyúló beszedéseket célzó eljárás. Alkalmazásának feltétele az IBAN-kód.

 

Az Ön előnyei, mint beszedő:

 • A fizetési határidők és összegek megállapításának jobb tervezhetősége,
 • költségmegtakarítás az elektronikus lebonyolításnak köszönhetően,
 • felszólítások számának csökkentése.

 

Az Ön előnyei, mint fizető fél:

 • A fizetési határidőt nem szükséges nyilvántartania,
 • ügyfélbarát visszatérítés a visszahívási határidőn belül (SEPA alapbeszedés (Direct Debit CORE).

 

Különbségek a SEPA alapbeszedés (Direct Debit CORE) és a SEPA vállalatok közötti beszedés (Direct Debit B2B) között:

 

Szerződés:

A SEPA alapbeszedési eljárás esetében a fizetésre kötelezett és a beszedő fél között rendeződik a szerződés. A bank (a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően) nem rendelkezik a fizetésre kötelezett felhatalmazásával.
A vállalatok közötti beszedés esetén a bank rendelkezik a fizetésre kötelezett fél felhatalmazásával.  

Az Oberbank Magyarországi Fióktelepnél mindkét beszedési forma esetén a fizető fél megbízása a bank rendelkezésére kell, hogy álljon.

 

Mi a felhatalmazás?
A felhatalmazás engedély a fizető fél részéről a beszedő számára ahhoz, hogy esedékességkor a bankszámláját a szükséges összeggel megterhelje.


Mi a beszedő azonosító (Creditor ID vagy CID)?
A CID (Creditor Identifier) a felhatalmazás fontos része. Minden beszedési eseménynél megküldésre kerül és lehetővé teszi a fizető fél számára, hogy a referenciaszámmal közösen egyértelműen azonosítsa a felhatalmazást. A CID a feltétel minden beszedő számára, hogy beszedéseket tudjon indítani. A CID igénylése Magyarországon a beszedő bankján keresztül lehetséges.

 

Reklamációs határidők:
A SEPA alapbeszedésnél a fizető félnek 56 naptári napja van a terhelést követően reklamációt benyújtani a terhelésel szemben.
A vállalatok közötti beszedésnél nincs lehetőség kifogásra.

 

Alkalmazás:
Lakossági ügyfelek (fogyasztók) esetében kizárólag a SEPA alapbeszedés alkalmazható. Vállalkozások esetében mindkét SEPA beszedési módra lehetőség van.

 

Az EU-standard átutalással alacsony, fix költséggel intézheti utalását. Ehhez csak a kedvezményezett IBAN és BIC kódjainak megadása, valamint néhány egyéb feltétel betartása szükséges.

 

Előnyei:

 • Alacsony tranzakciós költség (minden feltétel teljesülése esetén),
 • egyszerű lebonyolítás,
 • biztonság,
 • az időtartam, amelyet az átutalás igénybe vehet, maximálva van.

 

Feltételek:

 • Az átutalás devizaneme: EUR,
 • az átutalandó összeg max. 50.000 EUR,
 • az átutalás az Európai Unió bármely tagállamába (és Svájc, Norvégia, Lichtenstein vagy Izland),
 • a kedvezményezett IBAN száma (International Bank Account Number) és BIC-kódja (Bank Identifier Code) szerepel az átutaláson,
 • az EU-standard átutalás megosztott költséggel SHA (a kedvezményezett és az átutaló között) kerül átutalásra.

 

Az Oberbank-Dato-Transfer segítségével az Oberbank Ausztria/Bajorország/Csehország/Szlovákia és Magyarország fiókjai között történő átutalások (kivétel az EU-Standard-Átutalások) a teljesítés napjával megegyező valutanappal kerülnek jóváírásra.

  

 

Előnyei:

 • A megbízás értéknapján történő teljesítés,
 • kedvező kondíciók,
 • azonnali információ a tranzakció teljesítéséről.

 

Használja ki az Oberbank Ausztria/Bajorország/Csehország/Szlovákia és Magyarország fiókjai közötti átutalásoknál nyújtott előnyöket és optimalizálja likviditását.

 

Ennek feltételei:

 • Számlavezetés a küldő és fogadó országbeli Oberbankban,
 • megbízás benyújtása EUR-ban, vagy más devizában 14 óráig.

 

 

 

Payment Area

Gyors és kedvező számla-, fizetésforgalmi és készpénzszolgáltatások egy kézből - határokat átívelve, öt országban.
 

Előnyei:

 • 5 ország – 1 helyi ügyfélreferens.
 • Kedvező kondíciók az Oberbank ausztriai, csehországi, németországi, szlovákiai és magyarországi fiókjai között a fizetési megbízások vonatkozásában.
 • Az adott ország valamennyi terméke rendelkezésére áll.
 • Az adott országban folytatott ügyletre való teljes rálátás.
 • A mindenkori belföldi fizetésforgalom költséghatékony használata.

 

Növelje saját versenyképességét üzleti partnerei szemében azzal, hogy Ön a fenti országokban helyi bankkapcsolattal rendelkezik.

Vállalati számlák

Cége méretének megfelelő vállalati számlát szeretne nyitni?

 

Tárgyalási időpont

Kérdése van? Egyeztessen egyszerűen online időpontot.

 

Electronic Banking

Ebanking vagy speciális szoftver? Az Oberbank mindenkinek testreszabott megoldást kínál.

 

Fiókkereső

Találja meg gyorsan és egyszerűen fiókjainkat.