Impresszum

Szolgáltató:  

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

Zweigniederlassung Ungarn der Oberbank AG

Oberbank AG Hungarian Branch Office

 

Székhely:

1062 Budapest, Váci út 1-3.

06-1-298-2900
 06-1-298-2975

bp@oberbank.hu

 

Cégjegyzékszám:

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,  cg.: 01-17-000456

 

Adószám:

22353605-2-42

Közösségi adószám: HU22353605

 

PSZÁF nyilvántartásba vételi szám: 36865/7/2006

 

Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep SWIFT kódja: OBKLHUHB

 

Jogi nyilatkozat

Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep  (a továbbiakban: Bank) a www.oberbank.hu honlap látogatóinak személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Bank kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. A Bank a tudomására jutott személyes adatokat védi – különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen–, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint banktitoknak minősülő adatokat banktitokként kezeli.

 

A Honlapunkon – amely mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül látogatható – megismerheti a Bank termékeit, szolgáltatásait. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Bank marketing és kockázatelemzési célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 Kérelmére a Bank tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

 

A Bank a Honlapon – az e-banking szolgáltatás igénybevételének kivételével – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, X-tan), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a Bank semminemű felelősséget nem vállal.
 
Tájékoztatjuk, hogy a www.oberbank.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Bank felelősséget nem vállal. A Bank által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a bankfiókokban elhelyezett Üzletszabályzat Hirdetmények tartalmazzák.

 

A Bank nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Banktól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek.Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Bank szintén nem vállal felelősséget.

 

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Bank előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

 

Applikációk üzemeltetése (Appok)

Tájékoztatjuk, hogy az applikációk (Appok) üzemeltetését a 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz (Ausztria), www.3beg.at végzi az Oberbank AG megbízásából:

  • Oberbank App

 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep
1062 Budapest, Váci út 1-3.

06 1 298-2900

bp@oberbank.hu

Panaszkezelés

A Bank panaszkezelési eljárására vonatkozó tájékoztatás.