Okmányos ügyletek és garanciák

Az okmányos ügyletek és bankgaranciák célja, hogy a fizetési és hitelkockázatokkal szemben megfelelő biztosítékot nyújtson kereskedelmi ügyletekre. A vállalatok nem mindig támaszkodhatnak ügyfeleik fizetőképességére és hajlandóságára.

Az exportáló ország politikai helyzete gyakran fizetési biztonságot igényel. Az Oberbank szakértői tanácsot ad a fizetési feltételek megtervezésére üzleti szerződésekben annak érdekében, hogy növelje a bejövő fizetések biztonságát vagy az áruk előre meghatározott feltételek szerinti szállítását.

 

Időpont egyeztetése

A nemzetközi kereskedelemben olyan kockázatokkal kell szembenéznie, amelyekkel kizárólag belföldön folytatott kereskedés során nem is találkozna. Az okmányos meghitelezés az egyik leghatékonyabb megoldás ezen kockázatok csökkentésére és biztosítja üzleti sikerét külföldön is.

 

Az okmányos meghitelezés lehetővé teszi, hogy Ön exportőrként a leszállított áru ill. a teljesített szolgáltatás ellenértékét a megállapodásnak megfelelően kapja meg, importőrként pedig csak akkor terhelje fizetési kötelezettség, ha a megrendelt áru leszállítását ill. a szolgáltatás teljesítését az akkreditív feltételeiben szereplő okmányokkal igazolták.

 

A lebonyolítás a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott és nemzetközileg elfogadott „Egységes irányelvek és szokványok az okmányos meghitelezésben”  című szabálygyűjteményhez igazodik.

 

Az okmányos ügyletekkel kapcsolatos aktuális nemzetközi folyamatokról tőlünk első kézből értesülhet. A nem bécsi központtal rendelkező osztrák bankok közül egyedül az Oberbank képviselteti magát az osztrák Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC Austria, a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara társszervezete) szakértői bizottságában.

 

Export akkreditív

 

Előnyök az Ön számára:
Az akkreditívet nyitó bank az Ön javára visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal, így független lehet külföldi vevői fizetési hajlandóságától és fizetőképességétől, valamint vállalkozása likviditásának tervezése is könnyebbé válik, hiszen exportbevételei a szerződés szerinti időpontoknak megfelelően folynak be. Amennyiben ország-, vagy bankkockázat ellen is szeretné biztosítani magát, kérjen igazolt akkreditívet. Kérésére az Oberbank a rendelkezésre álló országkockázati limiteken belül az akkreditívet nyitó banktól függetlenül is fizetési kötelezettséget vállal.

 

Import akkreditív

A bank visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásának alapja a hitelképesség, így az import akkreditív igazolja bonitását külföldi szállítói felé is.
Kifizetést kizárólag az import akkreditív megbízásban előírt szállítói- és teljesítési igazolások bemutatása után eszközölünk. Az import akkreditív az előlegfizetés alternatívája, segít megőrizni cége likviditását.

 

Szolgáltatásaink:

 • Tájékoztatás ország- , bank-, és ügyfélbonitásról.
 • Átfogó tanácsadás exporttevékenységének optimális biztosítása érdekében.
 • Igényeire szabott workshop-ok alkalmazottai számára, vállalkozása telephelyén.
 • Segítségnyújtás a fizetési és szállítási kondíciók kialakításában.
 • Akkreditív tervezetek készítése és ellenőrzése.
 • Tanácsadás és támogatás a dokumentumok kiállításához.
 • Dokumentumtervezetek ellenőrzése a tényleges kiállítás előtt.
 • Átfogó tanácsadás az akkreditív speciális típusairól, mint pl. Back-to-Back akkreditív, standby meghitelezés és átruházható okmányos meghitelezés.
 • Második bankon keresztül kapott export akkreditívek feldolgozása.

 

Ha külföldi partnerével régóta üzleti kapcsolatban áll és bízik annak fizetési hajlandóságában, az okmányos inkasszó kedvező megoldást jelent Önnek nemzetközi pénzforgalmának lebonyolítására.

 

Az okmányos inkasszó során a bank az eladó megbízására szedi be a vevőtől az áru vagy szolgáltatás ellenértékét. A vevő és az eladó közötti megállapodás értelmében a kifizetés közvetlenül az okmányok bemutatása után („cad“ = Cash against documents illetve „d/p“ = documents against payment) vagy a megegyezés szerinti fizetési határidő lejárta után történik. Ebben az esetben a vevő gyakran váltó elfogadása ellenében kapja meg a szükséges dokumentumokat. Amennyiben a váltó további okmányok nélkül benyújtható fizetés végett a banknak, váltóbeszedési megbízásról beszélünk.

 

Előnyök:

 • Ha vállalkozása exportál: Megrendelője az árut csak azután kaphatja meg, ha a banknál kiegyenlítette a számlát, ill. ha váltót fogadott el.
 • Ha vállalkozása importál: a dokumentumok alapján ellenőrizheti, hogy szállítója a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített-e. Nem megfelelő teljesítés esetén Ön nem kötelezett sem átvenni, sem kifizetni az árut.
 • Az inkasszó minden résztvevő fél számára az akkreditív kedvező alternatíváját jelenti.
 • A lebonyolítás a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által nemzetközileg elfogadott Inkasszó Egységes Szabályaihoz igazodik.

 

Szolgáltatásaink:

 • Figyelemmel kísérjük a beérkezett pénzösszegeket és az esetleges fizetési felszólításokat.
 • Ellenőrizzük inkasszó dokumentumainak teljességét és a formai követelményeknek való megfelelőséget (pl.: aláírások, hátiratok (indossament-ek) megléte).
 • Kitöltjük váltó űrlapjait.
 • Esedékesség előtt, kellő időben gondoskodunk a váltó benyújtásáról a fizetésre kötelezettnél. A váltóit – miután azt a vevője elfogadta – adja át nekünk, gondoskodunk a nyitott váltókötelezettségek nyilvántartásáról.
 • Rövidebb távú fizetési határidők áthidalása: Lehetőség van a váltókövetelések diszkontálására, egy jó minősítéssel rendelkező bank kezessége mellett pedig igény szerint (akár visszkereset nélkül is) megvesszük Öntől a váltót.
 • Információt nyújtunk a nemzetközi kereskedelmi szabályokról (usance-ok) és tapasztalatok a vevő országával kapcsolatosan.
 • Dokumentációval rendelkezünk a megrendelő ország beviteli előírásairól.

 

Napjainkban sem a belföldi, sem a nemzetközi gazdasági élet nem képzelhető el bankgarancia nélkül. A bankgarancia abban az esetben hívható le, ha a teljesítés nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

 

A bankgarancia céljai és fajtái is rendkívül sokrétűek, mivel ezzel az eszközzel alapvetően minden törvényes gazdasági esemény biztosítható.

 

A bankgaranciák közös tulajdonsága, hogy a bank visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal arra, hogy egy meghatározott összeggel helytálljon Önért. A kedvezményezett a garancianyilatkozat szövegében meghatározott feltételek mellett hívhatja le a garanciát, a bank pedig első felszólításra, a jogalapra való tekintet nélkül fizet. A bank abban az esetben, ha a garancia kedvezményezettje további – a lehívás jogosultságát igazoló - dokumentumokat köteles benyújtani (pl.: kifizetetlenül maradt számla másolata), kizárólag azt vizsgálja, hogy ezeket benyújtották-e.

 

A bank nem képes, és nem is jogosult vizsgálni a lehívás megalapozottságát, mivel a Bankgarancia független az alapjogviszonytól (absztrakt bankgarancia).

 

A garanciaügylet során a jogosság vizsgálata a lehívást követően történik. A bankgarancia kibocsátását kérő megbízó megelőlegezi a bizalmat üzleti partnere felé, hogy az a garanciát jogosulatlanul nem hívja le.  

 

Előnyök az Ön számára:

 • A bank visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásának feltétele a hitelképesség, a bankgarancia tehát igazolás üzletfelei számára vállalkozása bonitásáról.
 • A bankgarancia nyújtásával jelzi üzleti partnere felé, hogy a szerződés szerint kíván teljesíteni, új üzletfeleiben megerősítheti a bizalmat.
 • A garancia nyújtásával Ön egyúttal megelőlegezett bizalmat is jelez üzleti partnere felé, hiszen megbízik abban, hogy a garancia jogosulatlan lehívására nem kerül sor.
   

Szolgáltatásaink:

 • Tárgyalásaihoz akkreditív-garancia mintaszövegeket bocsátunk rendelkezésére, melyeket sokéves gyakorlati tapasztalataink alapján állítottunk össze.
 • Bankgarancia szövegezések az Ön igényei szerint: Személyre szabott tanácsadás és bankgaranciák szövegezése a konkrét ügyleteknek megfelelően.
 • Kiterjedt üzleti kapcsolatrendszerünknek köszönhetően számos garancia kedvezményezettel állunk kapcsolatban, ismerjük ezen vállalkozások garancia-szövegezéssel kapcsolatos elvárásait, és ezeket figyelembe vesszük a bankgarancia kiállítása során. Így megspórolhatók mindazon költségek, amelyek a kedvezményezett szövegezés módosításaiból adódnának.
 • Az Ön igényeihez igazított workshop-ok közvetlenül Önöknél, helyben, az Ön munkatársai részére.
 • Nemzetközi tranzakciók során átfogó tanácsadást nyújtunk az import-, és export ügyletek optimális lebonyolításához, segítünk Önnek a fizetési- és szállítási kondíciók kialakításában és közvetett garancia kiállítása esetén az adott ország sajátosságairól és a külföldi bank által felszámított költségeiről is tájékoztatjuk.
 • Amennyiben Ön a kedvezményezett, vizsgáljuk a bankgarancia tartalmát, különös tekintettel az igénybevétel feltételeire, hiszen a lehívás során meg kell felelni a formai előírásoknak.

 

 

Oberbank Trade Finance Area

A hagyományos import és export tevékenységgel kapcsolatos okmányos ügyletek és garanciák (okmányos meghitelezés, okmányos inkasszó, a bankgarancia valamint a kereskedelmi ügyletek finanszírozásának) lebonyolítása mellett a következő szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére:

 

 • Tőlünk első kézből értesülhet az okmányos ügyletekkel kapcsolatos legújabb nemzetközi trendekről:
  A nem bécsi központtal rendelkező osztrák bankok közül egyedül az Oberbank képviselteti magát az osztrák Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC Austria, a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara társszervezete) szakértői bizottságában.

 

 • Számos szolgáltatással állunk rendelkezésére okmányos ügyleteivel kapcsolatosan:
  Segítünk szerződései szövegezésében, a megfelelő fizetési kondíciók kialakításában, akkreditív és garancia tervezeteket készítünk, valamint szakértöi támogatást nyújtunk az okmányok elkészítéséhez is.

 

 • Képzés alkalmazottai részére a kockázatkezelést és exportfinanszírozást érintő kérdésekről

 

 • Más bank által kiállított okmányos akkreditívek feldolgozása

Árfolyam- és kamatbiztosítás

Szívesen segítünk áttekinteni a kamat- és devizaügyletekben rejlő lehetőségeket.

 

Electronic Banking

Ebanking vagy speciális szoftver? Az Oberbank mindenkinek testreszabott megoldást kínál.

 

Vállalati számlák

Cége méretének megfelelő vállalati számlát szeretne nyitni?

 

Fiókkereső

Találja meg gyorsan és egyszerűen fiókjainkat.