Ober Lízing – Finanszírozás felsőfokon

A velünk együttműködő partnerek igénylik, hogy lépést tartsunk a nemzetközi pénzügyi piac igényeinek változásával. Ezeknek a várakozásoknak teszünk eleget, többek között:
 

 • átfogó ipari ismeretekkel
 • széleskörű tapasztalatokkal
 • szakértői csapatmunkával
 • nemzetközi jelenléttel
 • rugalmas és gyors finanszírozási bonyolítással.

 

A magyarországi Ober Lízing a több mint 150 éves múltra visszatekintő, felső-ausztriai, linzi székhelyű Oberbank Csoport leányvállalata. Az Ausztria 10 legnagyobb bankja között számon tartott Oberbank Csoport az elmúlt évtizedekben Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is megerősítette jelenlétét. Ezen országokban 155 fiókkal, 2500 munkatárssal áll ügyfelei rendelkezésére.


A bank üzleti modelljét a stabilitás és a megbízhatóság alapozza meg. Cégünk, a magyarországi Ober Lízing, 2005-ben került megalapításra, és az eltelt években a piac meghatározó termelőeszköz-finanszírozó társaságává vált. Társaságunk tulajdonosai az Oberbank Leasing GmbH (99%) és az Oberbank AG (1%). A cég központja Budapesten található, de számunkra fontos, hogy helyben elérhető, az adottságokat és gazdasági körülményeket jól ismerő, megbízható, szakmailag képzett munkatársak kínálják személyre szabott szolgáltatásainkat. Ezért kilenc vidéki nagyvárosban is – Győrben, Szombathelyen, Nagykanizsán, ​Pécsen, Székesfehérváron, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon – működtetünk fiókot. 

 

Magyarországi leányvállalataink kínálati palettáján fellelhető az összes jól ismert finanszírozási forma:
zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing, operatív lízing, kölcsön. Ügyfélkörünkben egyaránt megtalálhatóak az ​erős hazai kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek is. Munkatársaink szoros partneri együttműködésben állnak az ipar és a fuvarozás, a mezőgazdaság és a kereskedelem számos piaci szereplőjével.


Az Ober Lízing célja, hogy kitűnő szakembereivel, egyedi és rugalmas konstrukcióival elnyerje ügyfelei bizalmát és tevékenysége alapján Magyarország piacvezető eszköz-finanszírozó cégévé váljon.

Kapcsolat Ober Lízing

Ober Lizing Kft, Budapest

Váci út 1-3. Westend , 1062 Budapest

 

Ober Lízing Kft, Debrecen

Bem tér 14, 4026 Debrecen

 

Ober Lízing Kft, Győr

Hunyadi u. 16., 9024 Győr

 

Ober Lízing Kft, Kecskemét

Kisfaludy utca 8., 6000 Kecskemét

 

Ober Lízing Kft, Szombathely

Berzsenyi D. tér 2., 9700 Szombathely

 

 

Miért pont az Ober Lízing?

Anyacégünk alapfilozófiája az ügyfélközpontúság. A sikeres együttműködés kulcsát abban látjuk, hogy partnereinkkel szoros és közvetlen kapcsolatot alakítsunk ki. Az igen fontos vendorkapcsolatok mellett az Ober Lízing nagy figyelmet fordít ügyfélakvizíciós stratégiája keretében a leendő partnerek és beruházási igényeik alapos megismerésére, az egyes szektorokra jellemző kockázatok minimalizálására.


Kiváló szakmai tapasztalattal, átfogó ipari ismeretekkel rendelkező munkatársaink ügyfeleink megtisztelő bizalmáért cserébe a gazdasági helyzetükhöz leginkább igazodó, kedvező árazású lízingajánlatot és személyre szabott szolgáltatást nyújtanak.

 

A Lízing előnyei:

A lízing egy olyan finanszírozási forma, amely kíméli a működő tőkét és kitermeli az árát, ezért a kis- és középvállalkozások által leggyakrabban választott konstrukció. További előnye a hitelnél rugalmasabb elbírálás és a kedvező elszámolás, a kevesebb önerő és fedezet, valamint a hozzá köthető egyéb
szolgáltatások tág köre.


A lízing lehetővé teszi az eszközberuházásokat nagyobb összegű induló költségek nélkül, folyamatosan likvid forrást biztosítva a cég operatív működéséhez. Megalapozott beruházási döntés mellett a havi lízingdíjak az adott eszközzel kitermelhetők, valamint a lízingdíjak fizetési ütemezése a vállalkozás
szezonális árbevételei szerint alakítható.


A lízingdíjak illeszthetők a cég bevételeihez, így azok forintban és euróban is fizethetők. Társaságok számára előny a tőkerész amortizálhatósága, a kamat költségként való elszámolása, valamint az, hogy bizonyos típusával (operatív lízing) a beruházást mérlegen kívül lehet tartani, díjait költségként el lehet
számolni.

 

Az Ober Lízing igyekszik a legtöbb finanszírozási igényre megoldást találni, így megbízható partner 

 • személy- és tehergépjárművek,
 • építőipari gépek, anyagmozgatási eszközök és mezőgazdasági gépek,
 • orvosi eszközök, IT berendezések,
 • fa-, fém- és nyomdaipari eszközök,
 • üzleti célú ingatlanok finanszírozásánál.


Az Ober Lízing termékpalettáján megtalálhatók a legkülönbözőbb finanszírozási formák,

 • így ügyfeleink igénye szerint ajánljuk
 • a zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing,
 • az operatív lízing/bérlet,
 • a kölcsön,
 • és a finanszírozáshoz kapcsolódó kedvező biztosítási konstrukcióinkat.

 

Milyen lízinget válasszon?

pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbe adó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát a lízingbe vevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra és ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is.

A futamidő lejártával és az utolsó törlesztőrészlet kifizetésével a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy tulajdonjogot szerezhet a lízingtárgyban.


A zártvégű pénzügyi lízinget akkor ajánljuk, amennyiben vállalkozása

 • automatikusan tulajdonjogot kíván szerezni a futamidő lejártával és a törlesztőrészletek kifizetésével a lízingelt eszközben,
 • amennyiben rendelkezik a beszerzési összegre jutó teljes ÁFA befizetéséhez szükséges szabad forrással a futamidő elején, és jellemzően ÁFA befizetői pozícióban van,
 • uniós támogatást kíván igénybe venni.


A nyíltvégű pénzügyi lízinget akkor ajánljuk, amennyiben

 • nem kíván illetve a futamidő elején még nem tudja eldönteni, hogy kíván-e tulajdonjogot szerezni a lízingelt ​tárgy felett,
 • a futamidő végén a szerződés meghosszabbítását szeretné kérni a maradványértékről indulva,
 • a tőkerész ÁFA-ját a teljes futamidőre osztaná el és részletekben fizetné meg,
 • amennyiben ÁFA-t nem vagy csak negyedévente tud visszaigényelni.

 

A kölcsönt, mint finanszírozási formát akkor ajánljuk, amennyiben

 • már a futamidő elején tulajdonjogot kíván szerezni a beszerzendő eszköz felett,
 • az Új Széchenyi terven belüli támogatást kíván igénybe venni a beszerzésekhez,
 • a futamidő elején rendelkezik a beszerzési ár ÁFA megfizetéséhez szükséges szabad forrással, vagy ÁFA visszaigénylő pozícióban van,
 • az ÁFA-n kívül az elnyert uniós támogatás összegét is vissza kívánja forgatni a konstrukcióba, csökkentve​ ezzel hosszú lejáratú hitelének összegét.

 

Az operatív lízing folyamán a lízingbe vevő, hasonlóan egy hosszú távú bérlethez, a futamidő alatt
rendszeres díjat fizet a lízingbe adónak. A futamidő lejárta után vagy visszaszolgáltatja, vagy pedig
maradványértéken – közvetett módon harmadik cég által – megvásárolja a lízingtárgyat.

 

Az operatív lízinget akkor ajánljuk, amennyiben vállalkozása
adót szeretne megtakarítani a lízingdíj költségként történő elszámolásával, csökkentve ezzel az adóalapot,
beruházását mérlegen kívül akarja tartani, kímélve ezzel a beruházási keretét.

 

A finanszírozás menete

Munkatársaink egyszerű és problémamentes ügyintézésre törekszenek. Miután áttekintette a bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumlistánkat, javasoljuk, hogy azok birtokában forduljon bizalommal szakembereinkhez. Az első találkozás alkalmával munkatársaink igényei és lehetőségei mérlegelése mellett
átbeszélik Önnel a tervezett beruházást, majd a megfelelő lízingfajta kiválasztása után kidolgozzák a személyre szabott lízingajánlatot. Amennyiben ajánlatunk elnyeri tetszését, a pozitív bonitás vizsgálatot követően a kiválasztott eszközre megkötjük Önnel a finanszírozási-, valamint a beszállító céggel az adásvételi
szerződést, lebonyolítjuk a számla kiegyenlítését, és koordináljuk az eszközök kiszállítását.


A bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumok:

 • elfogadott finanszírozási ajánlat,
 • öninformációs lap/finaszírozási kérelem,
 • szállítói ajánlat/szállítási szerződés,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (társaságok esetében a cégképviseletre jogosultak részéről),
 • aláírási címpéldány (társaságok esetében),
 • vállalkozói vagy őstermelői igazolvány (egyéni vállalkozók esetében),
 • előző 2 gazdasági üzleti év beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, egyéni
 • vállalkozások esetében naplófőkönyv/pénztárkönyv),
 • főkönyvi kivonat az aktuális időszakról,
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás mentességéről.

 

Tájékoztatás fizetési moratóriummal kapcsolatosan

Fizetési moratórium agrárvállalkozások részére

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.
A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.


A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.


Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell.
Nyilatkozatát online formában teheti meg, a moratorium@oberlizing.hu címen.


A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő!
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.


Üdvözlettel,

Ober Pénzügyi Lízing Zrt.

 

Tájékoztató a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet 1. melléklete alapján

 

1. Fogyasztónak minősülő adósnak szóló tájékoztatás:

 

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek,

a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg

(2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell,

hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online

formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

A szükséges nyilatkozatot megtalálja honlapunkon a letöltés menüpont alatt!

 

2. Vállalkozásnak minősülő adósnak szóló tájékoztatás:

 

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele

a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18.

és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve

kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg

(2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell,

hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online

formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

 

A szükséges nyilatkozatot megtalálja honlapunkon a letöltés menüpont alatt!

 


 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a Moratórium2 2021. szeptember 30. napjáig történő változatlan feltételek melletti meghosszabbításáról hozott határozat értelmében az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szerződésmódosulással érintett szerződésüket/szerződéseiket a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, felhalmozott kamat- és díjtartozásait, vagy annak egy részét egyösszegben kívánja megfizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztéséért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat NEM számítunk fel.

 

Amennyiben a Szerződésmódosulással érintett szerződésére/szerződéseire jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, Pénzügyi intézményünk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat NEM számít fel.

 

Jelen rendelkezése az MNB előírásaival összhangban 2022. december 31-éig érvényesek!

 


 

Tisztelt Partnerünk!

 

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján magánszemélyekre, kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan fizetési haladék (fizetési moratórium) lép életbe, azaz az adós/lízingbevevő a kölcsön-, pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége (a továbbiakban díjak) teljesítésére fizetési haladékot (a továbbiakban fizetési moratórium) kap.

A fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart.

 

A fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított szerződésekre kell alkalmazni, mely ezen szerződések esetén automatikusan életbe lép.

 

A fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbodnak.

 

Ha élni kívánnak a moratórium nyújtotta lehetőséggel, további teendőjük nincs, azt a szerződés módosítása nélkül biztosítjuk. Ebben az esetben a moratórium végével kiterhelésre kerülnek a felgyülemlett, meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételek.

 

Ha NEM kívánnak élni a moratórium nyújtotta lehetőséggel, kérjük jelezzék vállalkozásuk nevével és adószámával ellátva a moratorium@oberlizing.hu email címre a következő havidíj fizetés tekintetében 2020. március 25.-ig., és biztosítjuk a további, folyamatos törlesztés lehetőségét. Ha már ügyfélfelelőseiknél nyilatkoztak választásukról, nem szükséges azt újból emailben jelezniük.

 

Ha most nem kívánnak élni a moratórium nyújtotta lehetőséggel, azt később is, annak lejártáig, a fentiek szerint minden hónap 15. napjáig igényelhetik a jövőben esedékessé váló díjak erejéig.

 

Az intézkedésekkel kapcsolatos részletszabályokat egy később megjelenő kormányrendelet határozza meg majd. Ennek részleteiről később nyújtunk tájékoztatást. Jelen információkat www.oberlizing.hu honlapunkon is megtalálhatja, ahol folyamatosan értesítjük Önöket az esetleges változásokról.

További kérdés esetén kérem keressék ügyfélfelelőseinket.

 

Üdvözlettel,

Ober Pénzügyi Lízing zrt.

 

Egyenlegközlő igénylése

Évi egy alkalommal megkeresés alapján térítésmentesen biztosítjuk ügyfeleink részére egyenlegmegerősítő kiállítását.

 

Várjuk az alábbi tartalommal:

 • ügyfél megnevezése, székhelyének címe
 • egyenleg időpontja, fordulónap
 • finanszírozási szerződés(ek) hatjegyű száma(i)
 • milyen formában és elérhetőségre szeretné megkapni az egyenlegközlőt (e-mail: e-mail cím; fax: faxszám; postai levél: postacím)

 

egyenlegkozlo@oberlizing.hu

 

Amennyiben évente egynél több egyenlegmegerősítőre van szüksége, ezek díjáról legyen szíves tájékozódni társaságaink Hírdetményeiből.

Pénzügyi Fogyasztóvédelem

Fogyasztó ügyfeleink részére

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi központ

 

Pénzügyi Békéltető Testület honlapja

 

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó:

Nádas Mihály
+36 1 298 28 51
mihaly.nadas@oberlizing.hu

Lízing Letöltések

Ügyfélszolgálatunk címe

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban további kérdése, észrevétele merült el, alábbi elérhetőségeinek munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére:

 

1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C torony IV. emelet

info@oberlizing.hu