Oberbank hírek

Legyen mindig jól informált az akciók / események / hírek tekintetében.

Bankfióki nyitvatartás változása 2024. január 2-től

Tisztelt Ügyfeleink!

Annak érdekében, hogy az Önöknek leginkább megfelelő időben tudjunk a rendelkezésükre állni, tájékoztatjuk Önöket, hogy bankfiókjaink, így a bankfiókokban működő pénztárak nyitvatartása 2024. január 2-tól az alábbiak szerint változik:

 

hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9:00-12:00,

de tanácsadóink előzetes bejelentkezés alapján hétköznapokon 8:00-19:00 között fogadják ügyfeleinket.

Előzetes bejelentkezésre a bank honlapján (Tárgyalási időpont - Oberbank) vagy közvetlenül tanácsadóján keresztül van lehetőség.

 

Kérjük, látogatását a jövőben a fentiekre tekintettel tervezze!

Köszönettel,

Oberbank

 

 

 

Szegedi fiókunk technikai okokból kifolyólag nem elérhető

Tisztelt Ügyfelünk!

Szegedi fiókunk 2024.01.31-én áramszünet miatt nem elérhető.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

Budapest, Soroksári úti bankfiók bezárása 2024. január 31-én

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 1095 Budapest, Soroksári út 30-32. alatt (Haller Gardens Irodaházban) található bankfiókunk 2024. január 31-vel bezár.
A többi budapesti bankfiókunk továbbra is áll szíves rendelkezésükre, ügyintézéséhez válassza az Önnek leginkább megfelelőt:

 

Budapest VI. kerület, Váci út 1-3. (WestEnd Irodaház)
Budapest II. kerület, Henger utca 2.
Budapest, XIV. kerület, Hungária körút 17-19. (Hungária Center irodaház)

 

Kérdéseik esetén forduljanak banki kapcsolattartójukhoz!

Köszönettel,
Oberbank

 

 

Hitelszerződésekre vonatkozó kamatstop szabályok meghosszabbítása (2023.12.01.)

Magyarország Kormányának döntése értelmében mind a lakossági ügyfelekre, mind a vállalati ügyfelekre vonatkozó kamatstop intézkedések meghosszabbításra kerültek, ezáltal

 

a) a lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó, fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és 2024. június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

b) a vállalati hitelszerződésekre (ide nem értve a folyószámla-hitelszerződéseket) vonatkozó a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2024. április 01. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.

 

A tőke- és kamattartozást nem lehet a vonatkozó rendeletek hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fentiek szerint módosuló kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

 

A kamatstop rendelkezés azokra a változó kamatozású, lakossági jelzálog-fedezetű hitelszerződésekre vonatkozik, amelyek kamatozása referencia kamatlábhoz (pl. BUBOR) kötött, illetve a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre, továbbá azon vállalati hitelszerződésekre, amelyek állami támogatással nem érintettek, változó kamatozásúak és forint alapúak.

 

FIGYELEM! Adathalász e-mailek jelentek meg

Tisztelt Ügyfelünk!

Az utóbbi napokban több érintettnél jelentek meg az Oberbank nevében küldött adathalász e-mailek. A feladó e-mail címe „auth.gr” végződéssel rendelkezik. Az e-mailek olyan mellékletet tartalmaznak, amely felszólítja a fogadót adatok közlésére.

 

Ezek csaló szándékkal küldött, ún. adathalász e-mailek, melyek feladója ténylegesen nem az Oberbank!

Amennyiben ilyen e-mailt kap, semmiképp se tegyen eleget az adatközlési felhívásnak, ne adjon meg semmilyen adatot! Legjobb, ha az e-mailt figyelmen kívül hagyja vagy törli.

Ha az Oberbank nevében küldött gyanús e-maillel találkozik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot banki tanácsadójával!

 

Köszönjük figyelmét és együttműködését!

 

Módosulás a bankkártya kibocsátásban

2023. április 30. napjával az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) által kibocsátott bankkártyaállomány átruházásra kerül az MKB Bank Nyrt-re. A Magyar Nemzeti Bank a bankkártyaállomány-átruházást 2023. február 06. napján kelt H-EN-I-58/2023. számú határozatával engedélyezte. Az állományátruházás után az MKB Bank Nyrt. a továbbiakban MBH Bank Nyrt. név alatt működik tovább.

 

Az állományátruházásról bővebb információt az alábbi oldalon talál: www.mtb.hu/bankkartya-allomanyatruhazas-tajekoztato

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kondíciók módosítását akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatják arról, hogy a módosítást nem fogadják el. Amennyiben a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Bankkal kötött a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

 

A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításokban is várható változás, erről az utolsó csatolt dokumentumban tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket.

 

A lakossági és vállalati bankkártyák üzletszabályzata és általános szerződési feltételei

MBH Bank Nyrt Általános Üzletszabályzata

MBH Bank Nyrt ÁÜSZ I. Függelék

MBH Bank Nyrt ÁÜSZ II. Függelék

MBH Bank Nyrt ÁÜSZ III. Függelék

MBH Bank Nyrt ÁÜSZ IV. Függelék

MBH Bank Nyrt ÁÜSZ V. Függelék

Tájékoztató Kártyabiztosítás

 

2022. december 31-vel megszűnik a fizetési moratórium

A fizetési moratóriumot 2020. március 19-vel vezette be Magyarország Kormánya, amelyet a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre lehetett igénybe venni. A Kormány tájékoztatása (2023-ban megszűnik a fizetési moratórium (kormany.hu)) alapján a 2022. december 31-n lejáró moratórium nem kerül meghosszabbításra a továbbiakban.


A fizetési moratórium legfontosabb szabályai az alábbiak:
 

 • A fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra, ezeket a moratóriumot követően kell megfizetni
 • A moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, azonban a futamidő megnövekszik és a moratórium alatt meg nem fizetett törlesztőrészletek után felszámított kamat következtében a futamidő az igénybe vett moratórium időtartamánál hosszabb időre is meghosszabbodhat
 • A moratórium során meg nem fizetett törlesztőrészletek után kamatos kamat nem számítható fel.
 • Abban az esetben, ha a moratóriummal érintett hitel változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató miatt az ügyleti kamat; ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a hitel törlesztőrészlete
 • A fizetési moratórium alatt az adósok jogosultak az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.
 • A fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és költségtartozásról számlakivonat formájában folyamatosan értesítjük ügyfeleinket.
 • A fizetési moratórium ideje alatt lejáró szerződések 2022. december 31-ig meghosszabbodnak.

 

A fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér. A fizetési moratóriumban részt vett ügyfeleink tájékoztató levelet kapnak a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására a vonatkozó jogszabályi előírások alapján bekövetkezett futamidő-módosulásról, a törlesztőrészletek módosulásáról, illetőleg a felhalmozott kamatok, díjak megfizetésére vonatkozó részletekről.

 

Folyószámlahitelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt a teljes keret vonatkozásában biztosítjuk a fizetési haladékot a kamatok megfizetésére. A felhalmozódó, meg nem fizetett kamatokról egy külön számlakivonaton nyújtunk tájékoztatást. A fizetési moratórium leteltét követően a felhalmozódott, meg nem fizetett kamatokat, díjakat a bank tájékoztatója szerint, illetőleg a bankkal kötött egyedi megállapodás alapján, várhatóan 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetni.
 
A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatokat, díjakat bármikor, részben vagy egészben megfizetheti a bank részére; ilyen szándéka esetén kérjük, keresse meg banki kapcsolattartóját, aki tájékoztatja a részletekről.

 

Amennyiben meglátása szerint gondot okozhat a 2023. januárjától visszaálló törlesztési kötelezettség, kérjük, jelezze azt banki kapcsolattartója részére vagy a hitelmoratorium@oberbank.hu email címen, és megpróbálunk személyre szabott fizetéskönnyítési konstrukciót kínálni az Ön részére. Fizetéskönnyítési konstrukcióink alapján lehetőség nyílhat – többek között – a tőketörlesztés meghatározott időtartamra történő felfüggesztésére, a hitel futamidejének további hosszabbítására is. A fizetéskönnyítési konstrukció minden esetben ügyfeleink igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével, személyre szabottan kerül kialakításra. Kérjük, mérlegelje lehetőségeit és jelentkezzen kapcsolattartójánál vagy a hitelmoratorium@oberbank.hu email címen mihamarabb, hogy az esetleges késedelemből fakadó következmények elkerülhetőek legyenek.

 

Kérdéseik esetén banki kapcsolattartó kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!

 

Fizetési moratórium agrárvállalkozások részére

(2022.08.10)

 

Magyarország Kormánya 2022. augusztus 9-én hatályba lépett 292/2022. (VIII. 8.) rendeletével az agrárvállalkozások részére 2022. szeptember 1-től 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.


A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.


A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

 

A fenti feltételeknek megfelelő ügyfeleknek 2022. szeptember 15-ig nyilatkozniuk kell arról, amennyiben élni kívánnak a fizetési moratóriummal. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.


A kitölthető és kinyomtatható nyilatkozatot az alábbi linken találja:
Nyilatkozat


A kitöltött és aláírt nyilatkozatot

 • leadhatja személyesen bármelyik bankfiókunkban (természetesen a nyilatkozat bankfiókjainkban is kitölthető és aláírható), vagy
 • beküldheti elektronikusan az Oberbank Ügyfélportál Postafiók szolgáltatásán keresztül, üzenetéhez csatoltan.

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a nyilatkozat kizárólag a Magyarország Kormánya által erre rendszeresített formanyomtatványon (fenti linkre kattintva letölthető) tehető meg 2022. szeptember 15-ig. Ezen határidő után, továbbá nem a fentiekben megjelölt csatornán, illetőleg a nem erre rendszeresített nyomtatványon megtett nyilatkozatok nem vehetők figyelembe.

 

Kérdéseik esetén banki kapcsolattartó kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!

 

Fizetési moratórium meghosszabbítása 2022. december 31-ig

Magyarország Kormánya 2022. június 18-án hatályba lépett 216/2022 (VI.17.) rendeletével a hiteltörlesztési moratórium lejáratát 2022. július 31-re módosította az egyéb szabályok változatlanul hagyása mellett. A moratórium meghosszabbítása nem igényel teendőt ügyfeleink részéről.

 

Magyarország Kormánya 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig a hitelmoratóriumot a következők szerint hosszabbította meg:

 

A 2022. június 17-én moratóriummal élő ügyfelek, akik 2022. augusztus 1-jétől is szeretnének azzal élni, 2022. július 31-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy továbbra is élni kívánnak vele.

 

A kitölthető és kinyomtatható nyilatkozatot az alábbi linken találja:

 

Nyilatkozat

 

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot

 • leadhatja személyesen bármelyik bankfiókunkban (természetesen a nyilatkozat bankfiókjainkban is kitölthető és aláírható), vagy
 • beküldheti elektronikusan az Oberbank Ügyfélportál Postafiók szolgáltatásán keresztül, üzenetéhez csatoltan.

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a nyilatkozat kizárólag a Magyarország Kormánya által erre rendszeresített formanyomtatványon (fenti linkre kattintva letölthető) tehető meg 2022. július 31-ig. Ezen határidő után, továbbá nem a fentiekben megjelölt csatornán, illetőleg a nem erre rendszeresített nyomtatványon megtett nyilatkozatok nem vehetők figyelembe.

 

Azon ügyfeleink, akik nem teszik meg a szükséges nyilatkozatot a fenti határidőben, az arra előírt módon és formában, azok számára a hiteltörlesztési moratórium 2022. július 31-én megszűnik. A megszűnést követően módosuló szerződéses feltételekről bankunk írásban értesíti ügyfeleit.

 

Kérdéseik esetén banki kapcsolattartó kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!

TÁJÉKOZTATÁS A KAMATSTOP RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

Magyarország Kormányának döntése értelmében a lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó, fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál. Ezen rendelkezését a Kormány 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghosszabbította.

 

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fentiek szerint módosuló kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

 

A kamatstop rendelkezés azokra a változó kamatozású, lakossági jelzálog-fedezetű hitelszerződésekre vonatkozik, amelyek kamatozása referencia kamatlábhoz (pl. BUBOR) kötött, abban az esetben is, ha a hitel moratóriumban van.

 

Ügyfeleinknek teendőjük nincs. Az érintett ügyfélkörnek 2022. januárjában külön tájékoztató levelet is küldünk.

 

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy áttérhetnek hosszabb, kiszámíthatóbb kamatperiódusra, erre vonatkozóan kezdeményezhetik a Kölcsönszerződés módosítását, mely lehetőségről szintén írásban értesítjük Önöket.

 

Közlemény

A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. október 5. napján kelt 14.Gf.40.135/2021/6. számú jogerős ítéletével az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep (1062 Budapest, Váci út 1-3.) alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által alkalmazott, a fogyasztói szerződések részévé váló Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), továbbá a Fizetési számla, Betétszámla és Takarékszámla Speciális Üzletági Szabályzat (FBT SÜSZ), valamint a Forint alapú ingatlanvásárlási hitelszerződés (IVH), a Forint alapú hitelszerződés hitelkiváltási célra (IHK) és a Forint alapú jelzálog hitelszerződés szabad felhasználás céljára (SZF) elnevezésű általános szerződési feltételek alábbi szövegrészei érvénytelenek:
 

I.

- „Amennyiben Adós I. vagy Adós II. munkabére a Bank általi felszólítást követően sem érkezne be a Banknál vezetett Fizetési számlára, úgy a Bank azt súlyos szerződésszegésnek tekinti és jogosult a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani” (2016. március 21. napjától hatályos IVH, SZF 15. pont, IHK 15.4. pont, IVH, SZF 2014. március 15-től hatályos szövegváltozat 17. pont, a 2015. február 1-től hatályos szövegváltozat 15. pont,

valamint az IHK 2014. március 15-től hatályos szövegváltozat 17. pont, a 2015. február 1-től hatályos szövegváltozat 15.4. pont);

- „egyéb szerződéseiből származó fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy más szerződésszegést követ el, úgy a Bank jogosult jelen szerződést, illetve a Bankkal fennálló bármely egyéb szerződését azonnali hatállyal felmondani” (2016. március 21. napjától hatályos IHK 16.2., az IHK 2014. március 15-től hatályos szövegváltozat 18.1 pont, a 2015. február 1-től hatályos szövegváltozat 16.2. pont);

- „Bankkal más pénzügyi szolgáltatás nyújtására kötött vagy bármely a Bankkal kötött egyéb szerződését” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF XI.2.5. pont, az ÁSZF 2014. január 20-tól hatályos szövegváltozat IX.2.5. pont, a 2014. október 10-et követő szövegváltozatokban X.2.5. pont, a 2015. november 16-át követő szövegváltozatokban XI.2.5. pont);

- „bármely hitelintézettel kötött bármely szerződését megszegi” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF XI.2.5. pont, az ÁSZF 2014. január 20-tól hatályos szövegváltozat IX.2.5. pont, a 2014. október 10-ét követő szövegváltozatokban X.2.5. pont, a 2015. november 16-át követő szövegváltozatokban XI.2.5. pont);

- „más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit, ideértve a köztartozásokat is, nem vagy késedelmesen teljesíti” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF XI.2.5. pont, az ÁSZF 2014. október 10-ét követő szövegváltozataiban X.2.5. pont, a 2015. november 16-át követő szövegváltozatokban XI.2.5. pont);

- „Amennyiben ezen kötelezettségének az Ügyfél nem tesz eleget, a Bank jogosult az egyedi megállapodást azonnali hatállyal felmondani és zálogjogát érvényesíteni.” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF VII.5.3. pont, az ÁSZF 2014. október 10-ét követő szövegváltozataiban VII.5.3. pont);

- „Amennyiben ezen kötelezettségének az Ügyfél nem tesz eleget, a Bank jogosult az egyedi megállapodást azonnali hatállyal felmondani és a biztosítékot igénybe venni.” (az ÁSZF 2014. január 20-tól hatályos szövegváltozat VII.5.3. pont);

- „azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek minősül, ha az Ügyfél gazdálkodásában, gazdasági, vagyoni helyzetében a kötelezettségei teljesítését befolyásoló negatív változás következik be” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF VII.6.1.3. pont, az ÁSZF 2014. január 20-át követő szövegváltozataiban VII.6.1.3. pont);

- „ha a fenti események az egyedi megállapodáshoz biztosítékot nyújtó harmadik személy vonatkozásában merülnek fel” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF VII.6.1.3. pont, az ÁSZF 2014. január 20-át követő szövegváltozataiban VII.6.1.3. pont);

- „az Ügyfél, vagy bármely harmadik személy kötelezett vagyoni helyzetében, ideértve fizetési készségét és képességét is, jogi státuszában vagy egyéb körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Bank megítélése szerint veszélyeztetheti az Ügyfél vagy a harmadik személy kötelezett fizetési vagy egyéb kötelezettségei teljesítését” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF XI.2.5. pont, az ÁSZF 2014. január 20-át követő szövegváltozatában IX.2.6. pont, a 2014. október 10-től hatályos szövegváltozataiban X.2.5. pont, a 2015. november 16-át követő szövegváltozatokban XI.2.5. pont).

A fenti kikötések azért tisztességtelenek, mert egyoldalúan és indokolatlanul megbontják a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztók hátrányára:

- az arányosság elvét sérti, ha az alperes olyan kötelezettségek elmulasztása esetén, amelynek nincsenek komoly következményei, drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhet, felmondhatja a szerződést (a munkabér folyószámlára utalásának elmulasztása), - a fél mulasztása és annak következménye között az észszerű összefüggés – ennek okán a valós veszélyeztetettség – hiányzik (egyéb szerződéses kötelezettségek megsértése),

- a kikötés nem a biztosítási fedezet megszűnése esetére teszi lehetővé a felmondást, hanem bármely olyan esetben, amikor az adós a biztosítási díjat nem határidőben fizeti/fizette meg (a biztosítási szerződés fenntartására vonatkozó kötelezettség megszegése),

- a biztosítékadás Ptk. által biztosított törvényi lehetőségét a szabályozás elvonja a fogyasztótól (a fél körülményeiben bekövetkezett lényeges kedvezőtlen változás).
 

II.

„(a) a jogi, szabályozói környezet megváltozása Magyarországon vagy Ausztriában vagy olyan más országban, ahol a Bank, az Oberbank AG és az Oberbank AG egyéb fióktelepei (a továbbiakban együtt: Oberbank) vagy leánybankjai működnek így különösen:

az Oberbank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő magyarországi, ausztriai és uniós jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra és/vagy az Oberbank AG-ra kötelező egyéb jogszabályok, illetve hatósági előírások megváltozása; nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezetek) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása; az Oberbank közteherviselési kötelezettségének (pld. adó-, illeték fizetési kötelezettség) megváltozása, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó állami vagy uniós támogatások változása, megszűnése

(b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, és/vagy a makrogazdasági környezet módosulása Magyarországon vagy Ausztriában, így különösen:

- az Oberbank forrásköltségeinek változása

- a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo vagy betéti kamatlábak változása

- a pénz vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása

- a pénz vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása

- a bankközi hitelkamatok változása

(c) a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatban beállt változások, így különösen:

- az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek, a Bank megítélése szerinti, kedvezőtlen változása, ideértve az Ügyfél és/vagy a biztosítékot nyújtó személy fizetési képességének és készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást, illetve

- a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek a portfólió szintjén történő változását

(d) a pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, az Oberbank működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen:

- a számítástechnikai, illetve adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő költségek és/vagy díjak hátrányos változása.

- a külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított továbbterhelt díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása

(e) új szolgáltatás bevezetése, meglévő szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése” (2018. január 13. napjától hatályos FBT SÜSZ I.5.2. pont, az FBT SÜSZ 2016. június 8. napjától hatályos szövegváltozat I.5.2. pont).

A fenti kikötések azért tisztességtelenek, mert a körülmények megváltozásának érthető következményeit (a változás milyen módon és mértékben hat ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére) nem tartalmazó rendelkezések sértik az átláthatóság elvét, súlyosan megbontják a fogyasztók hátrányára a jogok és kötelezettségek egyensúlyát.”

 

III.

- „A Bank által postai úton megküldött iratokat a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.” (2018. május 25. napjától ÁSZF III.3.4. pont, az ÁSZF 2017.április 3. napját követő szövegváltozataiban III.3.4. pont);

- „kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az a Bankhoz „cím nem azonosítható”, (…) „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezett vissza.” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF III.3.5. pont, az ÁSZF 2014. január 20-át követő szövegváltozatában III.3.6. pont, a 2014. október 10. napját követő szövegváltozatokban III.3.5. pont).

A fenti kikötések azért tisztességtelenek, mert azok értelmében olyan esetekben is kézbesítettnek kell tekinteni az iratokat, ha a fogyasztón kívül álló okból nem kerülhettek kézbesítésre; a rendelkezések a nemleges bizonyítás egyébként is nagyfokú nehézségét, a kézbesítés meg nem történtével kapcsolatos bizonyítási kötelezettséget oly módon hárítják – kivétel meghatározása nélkül – a fogyasztóra, hogy annak a vélelem megdöntése, a bizonyítási teher megfordulásának elhárítása nem áll módjában.

 

IV.

„Az Ügyfél és Bank közötti bármely vitás kérdés eldöntésére indult peres eljárás lefolytatására a Budapesti XVIII. XIX. Kerületi Bíróság, hatáskörtől függően a Kecskeméti Törvényszék illetékes.” (2018. május 25. napjától hatályos ÁSZF XIII.7.11. pont, az ÁSZF 2014. január 20-át követő szövegváltozatában XI.7.11. pont, a 2014. október 10. napját követő szövegváltozatokban XII.7.11. pont, a 2015. november 16. napját követő szövegváltozatokban XIII.7.11 pont).

 

A fenti kikötések jogszabályba ütköznek, illetve tisztességtelenek, mert korlátozzák a fogyasztó igényérvényesítési jogát, ugyanis egy kizárólagosan illetékes bíróság előtt való megjelenés időben és költségben jelentős és aránytalan teherrel járhat, amely visszatartó hatása révén arra indíthatja a fogyasztót, hogy lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségéről vagy a bírósági jogvédelem lehetőségéről.

 

Fizetési moratórium meghosszabbítása 2022. június 30-ig

(2021.10.01.)

 

Magyarország Kormánya 2021. szeptember 16-án hatályba lépett 536/2021 (IX.15.) rendeletével a hiteltörlesztési moratórium lejáratát 2021. október 31-re módosította az egyéb szabályok változatlanul hagyása mellett. A moratórium meghosszabbítása nem igényel teendőt ügyfeleink részéről.

 

Magyarország Kormánya 2021. november 1-jétől 2022. június 30-ig a hitelmoratóriumot a következők szerint hosszabbította meg:

 

A 2021. szeptember hónapban moratóriummal élő ügyfelek, akik 2021. novemberétől is szeretnének azzal élni, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkozniuk kell arról, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kívánnak vele.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek* a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, továbbá ezen személyekkel közös háztartásban élő, Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön** felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot

 • leadhatja személyesen bármelyik bankfiókunkban (természetesen a nyilatkozat bankfiókjainkban is kitölthető és aláírható), vagy
 • beküldheti elektronikusan az Oberbank Ügyfélportál Postafiók szolgáltatásán keresztül, üzenetéhez csatoltan.

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a nyilatkozat kizárólag a Magyarország Kormánya által erre rendszeresített formanyomtatványon tehető meg 2021. október 1-je és 31-e között. Ezen határidő előtt vagy után, továbbá nem a fentiekben megjelölt csatornán, illetőleg a nem erre rendszeresített nyomtatványon megtett nyilatkozatok nem vehetők figyelembe.

 

Azon ügyfeleink, akik nem jogosultak a moratórium meghosszabbítására, vagy nem teszik meg a szükséges nyilatkozatot a fenti határidőben, az arra előírt módon és formában, azok számára a hiteltörlesztési moratórium 2021. október 31-én megszűnik. A megszűnést követően módosuló szerződéses feltételekről bankunk írásban értesíti ügyfeleit.

 

Kérdéseik esetén banki kapcsolattartó kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!

 

* a) 2020. március 18-át követően

aa) háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,

ab) legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,

ac) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

b) a kérelem benyújtásakor

ba) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,

bb) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

bc) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy

bd) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy

c) a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

(637/2020 (XII.22.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése)

** Kedvezményes gazdaságélénkítő hitelnek, illetve kölcsönszerződésnek azok a hitel-, kölcsön- és kezesi-garanciakonstrukciók tekinthetőek, amelyek az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-es járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című európai bizottsági közlemény hatálya alatt kerültek meghirdetésre. Az Európai Bizottság által jóváhagyott állami intézkedések listája a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján elérhető. (https://tvi.kormany.hu/a-bizottsag-altal-elfogadott-magyar-intezkedesek-listaja)

 

Fizetési moratórium 2021. június 10-től hatályos szabályai

(2021.06.10.)
 

Magyarországa Kormánya 2021. június 10-én hatályba lépett 317/2021 (VI.9.) rendeletével a hiteltörlesztési moratórium lejáratát és a kapcsolódó határidőket 2021. szeptember 30-ra módosította az egyéb szabályok változatlanul hagyása mellett. A moratórium meghosszabbítása nem igényel teendőt ügyfeleink részéről. A módosított rendelkezések alapján a moratórium szabályai a következőképpen alakulnak:

 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet értelmében mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink számára 2021. szeptember 30. napjáig fizetési haladékot biztosítunk a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére). 2021. szeptember 30-ig azok a moratórium hatálya alá eső szerződések sem járnak le, amelyek a 2021. szeptember 30-ig tartó időszak alatt jártak volna le. A fizetési moratórium igénybevételéhez (a korábban megjelent rendelkezésekkel ellentétben) nincs szükség további igazolások benyújtására.
 
Teendők

 • Azon ügyfeleink, akik 2020. decemberében igénybe vették a moratóriumot és azt továbbra is igénybe kívánják venni, nincs teendőjük, a moratórium automatikusan tovább él.
   
 • Azon ügyfeleink, akik nem veszik igénybe a moratóriumot és továbbra is törlesztenék hitelüket, azoknak szintén nincs teendőjük.
   
 • Azon ügyfeleink, akik jelenleg igénybe veszik a fizetési moratóriumot, de a továbbiakban törleszteni kívánja a hitelét, nyilatkozniuk kell törlesztési szándékukról (azaz kilépni a moratóriumból)
   
 • Azon ügyfeleink, akik korábban már nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal, de élethelyzetük úgy alakul, hogy mégis szeretnék igénybe venni törlesztések szüneteltetését (azaz belépni a moratóriumba), abban az esetben kérjük, hogy nyilatkozzanak erről, azaz a moratóriumba való belépésről a bank felé

 

Kilépési nyilatkozata itt megtehető. A moratórium további igénybevételének módjáról a „Fizetési moratórium meghosszabbítása 2022. június 30-ig” című Newsból tájékozódhat.

 

Tudnivalók a fizetési moratóriumról

 • A fizetési moratóriumot továbbra is a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni

 

 • A fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra, ezeket a moratóriumot követően kell megfizetni

 

 • A moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, azonban a futamidő megnövekszik és a moratórium alatt meg nem fizetett törlesztőrészletek után felszámított kamat következtében a futamidő az igénybe vett moratórium időtartamánál hosszabb időre is meghosszabbodhat

 

 • A moratórium során meg nem fizetett törlesztőrészletek után kamatos kamat nem számítható fel.

 

 • Abban az esetben, ha a moratóriummal érintett hitel változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató miatt az ügyleti kamat; ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a hitel törlesztőrészlete

 

 • A fizetési moratórium alatt az adósok jogosultak az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

 

 • A 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései szerinti fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ért. A fizetési moratóriumban a teljes időtartam alatt vagy részlegesen részt vett ügyfelek részére tájékoztató levelet kapnak a fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és tőketartozás hatására bekövetkezett futamidő esetleges módosulásáról, a törlesztőrészletek módosulásáról, illetőleg a felhalmozott kamatok, díjak megfizetésére vonatkozó részletekről. A megküldött tájékoztatás arról értesíti Önt, hogy az érintett hitelszerződés a 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései szerinti fizetési moratórium igénybevétele miatt miként módosult, de a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján biztosított fizetési moratórium értelmében, amennyiben Ön moratóriumban marad, továbbra sem kell a törlesztési kötelezettségnek eleget tenni – 2021. szeptember 30-ig.

 

 • A fizetési moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat-, díj- és költségtartozásról számlakivonat formájában folyamatosan értesítjük ügyfeleinket.

 

 • A fizetési moratórium ideje alatt lejáró szerződések 2021. szeptember 30-áig meghosszabbodnak.

 

 • Folyószámlahitelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt a teljes keret vonatkozásában biztosítjuk a fizetési haladékot a kamatok megfizetésére. A felhalmozódó, meg nem fizetett kamatokról egy külön számlakivonaton nyújtunk tájékoztatást. A fizetési moratórium leteltét követően a felhalmozódott, meg nem fizetett kamatokat, díjakat várhatóan 12-19 hónap alatt, havi egyenlő részletekben, illetőleg a bankkal kötött egyedi megállapodás alapján kell megfizetni.

 

 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatokat bármikor, részben vagy egészben megfizetheti a bank részére; ilyen szándéka esetén kérjük, keresse meg banki kapcsolattartóját, aki tájékoztatja a részletekről.

 

Miért érdemes továbbra is fizetni a törlesztőrészleteket a fizetési moratórium ideje alatt?

 • Amennyiben bevételei továbbra is lehetővé teszik a törlesztést (tartozások megfizetését), akkor további rendszeres törlesztéssel elkerülhető, hogy a fizetési moratórium miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő hosszabbá váljon.

 

 • Ha bevételeiben időközben kedvezőtlen változás történik, akkor bármikor (újra) igénybe vehető a fizetési moratórium.

 

Tájékoztató fizetési moratóriummal kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel elrendelte, hogy a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitelszerződések alapján már folyósított, illetve rendelkezésre bocsátott kölcsönökből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kapnak a hitelelvevő Adósok 2020. december 31. napjáig automatikusan, a hivatkozott jogszabály erejénél fogva (a továbbiakban: fizetési moratórium).

 

A moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.


Amennyiben a Kormány által elrendelt fizetési moratóriummal élni kívánnak, nincs további teendőjük a Bank irányába.
Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a fizetési moratórium ellenére Önök jogosultak valamennyi, vagy csak az egyes, Önök által megjelölt szerződésük tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

 

Az eredeti szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés – bármiféle egyéb, aktív közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészet tekintetében. Ugyanakkor, mivel a fizetési moratóriumra tekintettel a beszedések teljesítése leállításra került, annak újraindításához kérjük szíves tájékoztatását fizetési szándékáról a lentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Amennyiben nem kívánnak élni a fizetési moratórium adta lehetőséggel, és a hitelszerződésükben foglalt fizetési kötelezettségeiknek továbbra is a hitelszerződés rendelkezéseinek megfelelően szeretnének eleget tenni, kérjük jelezzék azt számunkra. Segítségül készítettünk Önöknek egy elektronikusan kitölthető formanyomtatványt (ide kattintva letölthető), amelyet kitöltés után kérünk eljuttatni elektronikus úton (vagy nyomtatást követően fénykép vagy szkennelt dokumentum formájában) a bp@oberbank.hu e-mailcímre. Amennyiben nem áll módjában az általunk ajánlott formát használni, kérjük, hogy egy azzal megegyező adattartalmú elektronikus üzenetet juttasson el a részünkre e-mailben a bp@oberbank.hu címre, vagy az Oberbank Ügyfélportál Postafók szolgáltatásán keresztül, ill. postai úton a bank székhelyére (1062 Budapest, Váci út 1-3.). Kérjük, hogy telefonszámát és e-mailcímét feltétlenül adja meg a részünkre, hogy munkatársaink felvehessék Önnel a kapcsolatot adategyeztetést illetően. A törlesztés folytatásának beállításáról a Bank írásos értesítést küld.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben most a törlesztés folytatása mellett dönt, a veszélyhelyzet fennállása alatt viszont mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, e joga pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra. Így tehát az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében. Ugyanakkor megköszönjük, ha e szándékát jelzi bankunk részére a fenti elérhetőségek bármelyikén, hogy az érintett beszedési megbízásokat leállíthassuk a tárgyi hitel vonatkozásában.

 

Az aktuális törlesztőrészlet pontos összegéről a legutóbb megküldött kamatváltozási értesítőn, illetve a legutóbb megküldött törlesztési táblázatból tájékozódhat, de banki kapcsolattartójánál is érdeklődhet e tárgyban. Banki kapcsolattartója elérhetőségét megtalálja a bankszámlakivonat jobb felső részén.

 

Kérdéseik esetén munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre!

 

Budapest, 2020. április 8.

 

Üdvözlettel,

 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

 

A fizetési moratóriumot megelőzően késedelmessé vált lakossági hitelügyletek kezeléséről szóló tájékoztató

Tájékoztatás a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás díjmentes előtörlesztésének, továbbá a fizetési moratóriumhoz kapcsolódó egyedi szerződésmódosítások lehetőségéről

A Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben megfizetni kívánó ügyfeleink részére ezen előtörlesztés lehetőségét előtörlesztési díj felszámítása nélkül biztosítjuk.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok által előírt meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározott törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalják ügyfeleink, az ennek megfelelő tartalmú egyedi szerződésmódosítások esetében bankunk eltekint az egyébként irányadó szerződésmódosítási díj megfizetésétől.

A fenti kedvezményeket bankunk visszavonásig, de legalább 2022. december 31. napjáig biztosítja ügyfelei részére.

 

TÁJÉKOZTATÁS A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK KAMATKOCKÁZATÁRÓL, VALAMINT ANNAK KEZELÉSÉRŐL

Hirdetmény a Magyar Nemzeti Bank 9/2019 (IV.15.) számú ajánlása alapján a változó,
3 havi BUBOR-hoz kötött kamatperiódusról legalább 5 éves kamatperiódusra vagy futamidő végéig fix kamatra
történő módosításra vonatkozóan az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által megajánlott kondíciókról

 

Ügyféltájékoztató a szerződésmódosítás folyamatáról a Magyar Nemzeti Bank 9/2014 (IV.15.) számú ajánlása alapján a változó, 3 havi BUBOR-hoz kötött kamatperiódusról legalább 5 éves kamatperiódusra vagy futamidő végéig fix kamatra történő módosításra vonatkozóan.

 

MNB kamatkockázatról szóló weboldala

 

Deviza Ünnepnapok

Oberbank AG hazai ünnepnapoktól eltérő releváns nemzetközi deviza ünnepnapok 2023-ban

 

Deviza Ünnepnapok

Budapesti központ

Váci út 1-3  West End
1062 Budapest


+36 1 / 298 29 00

bp@oberbank.hu