Oberbank - stratégia, célok, kultúra

Az Oberbank kilenc stratégiai célja:

Ezen értékek mentén az Oberbank kilenc stratégiai célt fogalmazott meg, melyek évek óta az átlagon felül sikeres fejlődés kereteit képzik.

 

 1. Legfontosabb cél: önállóság és függetlenség megőrzése
  Kizárólag fenti célkitűzés által biztosított, hogy az Oberbank kiegyensúlyozottan tudja képviselni működésével ügyfelei, munkavállalói és részvényesei érdekeit. Valamennyi további stratégiai cél ennek a célnak van alárendelve.
   
 2. Kiemelkedő tanácsadói minőség vállalati és lakossági területen
  Az Oberbank a vállalati – elsősorban ipari területen tevékenykedő illetve KKV – ügyfeleket, valamint lakossági ügyfeleit egyenrangú partnerként definiálja.  
   
 3. Folyamatos terjeszkedés
  Az Oberbank fiókok alapításán keresztül organikusan növekszik. Ezáltal más bankokkal eltérően mérlegében nem kerülnek aktiválásra korábbi megvásárolt cégértékek és így nincs meg az esetleges értékvesztés kockázata. Az expanzió célja a meglévő ügyfelek igényeihez való igazodás, valamint helyi új ügyfelek megnyerésével az ígéretes régiók növekedésében való részvétel.
   
 4. Kockázatkezelésre való fókuszálás
  Az Oberbank csak olyan kockázatot vállal, amit saját hatáskörben tud kezelni. A vállalkozás kockázatát alacsony szinten kell stabilizálni, a Risk-Earning-Ratio hosszú távon 25 % alatt kell, hogy maradjon, az átértékelési aránynak 0,7 % alattinak kell lennie.
   
 5. Likviditás biztosítása magas arányú betétállománynak köszönhetően
  Az Oberbank kezdettől fogva arra törekszik, hogy hitelállományát betétállománnyal illetve egyéb hosszú távú refinanszírozási eszközökkel refinanszírozza. Ezen felül magas likviditási tartalék áll rendelkezésre refinanszírozható értékpapírok ill. hitelkövetelések formájában. Emellett finanszírozási kapcsolatok állnak rendelkezésre bankok és intézményi befektetők széles hálózatán keresztül. 
   
 6. Nincsen ügyfélügyletektől függetlenített saját számlás kereskedés
  Az Oberbank nem folytat olyan, említésre méltó saját számlás kereskedést, mely az ügyfélügyletektől elkülönül. A Treasury & Handel (globális pénzpiacok) osztály jellemzően kamat és árfolyamkockázat-menedzsment (ügyfelei részére), valamint  aktív-passzív menedzsment és banki likviditásmenedzsment szolgáltatásokat nyújt.
   
 7. Hosszú távú személyzeti továbbképzés
  Az Oberbank szisztematikus és szükségletekhez igazodó továbbképzési programja által konzekvensen fejleszti munkatársai szakmai és szociális kompetenciáját. Az MbO menedzsmentrendszer és az írásban rögzített teljesítmény standardok segítik az orientációt és folyamatos visszajelzést biztosítanak.  
   
 8. Versenyképesség biztosítása egyszerűsített folyamatok segítségével 
  Valamennyi banki folyamat hatékony megszervezése, egyszerűsített vállalati struktúrák, folyamatos racionalizálási projektek és az erőforrások áthelyezése a háttérosztályoktól az értékesítéshez eredményezik a nyereségesség javítását és a folyamatosan jó jövedelmezőségi mutatókat.  
   
 9. Fenntarthatóság
  A fenntartható gondolkodásmód és tevékenység régóta az Oberbank stratégiájának szilárd alkotóeleme. Független regionális bankként mélyen gyökerezünk saját régióinkban, egyben támogatjuk a helyi embereket és gazdaságot. Elkötelezettek vagyunk a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény 1,5 fokos célkitűzése mellett és hitelintézetként kulcsfontosságú szerepet töltünk be a CO2-szegény gazdaság irányába történő változásban. Az Európai Unió fenntartható növekedést célzó akciótervével összhangban célunk a tőkeáramlást még erőteljesebben a fenntartható beruházások irányába terelni. Ezen alapvető értékekre építkezve az Oberbank megfogalmazott egy magatartási kódexet (Code of Conduct), amely lefekteti az üzletpolitikájának verzérelveit és az Oberbank, ill. a nevében eljáró személyek magatartására vonatkozó minimális normákat.

 

Az Oberbank AG etikai kódexe

Code of Conduct (English)

 

Etikai kódex az Oberbank AG beszállítói és üzleti partnerei számára

 

Budapesti központ

Váci út 1-3  West End
1062 Budapest


+36 1 / 298 29 00

bp@oberbank.hu